Avtalsvillkor

Nedan finner du avtalsvillkoren för kursen ”Djuromsorg vid slakt”. Var noga med att du läser villkoren.
OBS! Vi samarbetar med Meny (https://www.slu.se/meny) för registrering, tillgång till kursmaterial och slutquiz.

1.1. Tillgång till digitalt kursmaterial
Endast på avtalet angivna kursdeltagare äger rätt att för sina egna studier använda det digitala kursmaterialet som Asinger Education ställer till förfogande.

1.2. Inloggningsuppgifter
Inloggningsuppgifterna är personliga och får inte överlåtas. Kursdeltagare ges tillgång till kurskontot under 12 månader från det datum deltagaren registreras på kursen. Efter inrapportering av godkänt slutquiz avaktiveras kursdeltagarens inloggning.

1.3. Examination
Examination sker genom slutprov. Godkänd kurs ger diplom som är godkänt för ansökan om kompetensbevis enligt EG 1099/2009 hos Jordbruksverket.

1.4 Fakturering
Fakturering görs vid kursanmälan med 30 dagars betalningsvillkor. Så fort fakturan är betald mejlas inloggningsuppgifterna till kursenskonto och till det digitala utbildningsmaterialet.

1.5 Avbokning av kursplats
Vid avbokning efter kursstart debiteras en administrativ avgift på 750 kr exkl. moms. Första inloggningen räknas som kursstart.