Asinger Education
Ditt utbildningsföretag i ”Djuromsorg vid slakt enligt EG 1099/2009”
Djuromsorg vid slakt enligt EG 1099/2009

Slakt och avlivning ska ske på ett säkert och djurskyddsmässigt korrekt sätt. Enligt avlivningsförordning EG 1099/2009 krävs kompetensbevis för slakteripersonal.

Asinger Education är av Jordbruksverket godkänd anordnare av utbildning och slutprov för kompetensbevis sedan 2012.
SLU har, med stöd av Jordbruksverket, tagit fram ett kursmaterial i form av öppna webbmoduler. Materialet heter DISA, vilket står för Djurvälfärd i samband med slakt och annan avlivning.

Vår utbildning bygger på DISA-modulerna och finns i två varianter – antingen helt på distans utan språkstöd eller helt på distans med språkstöd på arabiska. I utbildningen ingår prov för kompetensbevis.

Vi utbildar i följande djurslag