Djuromsorg vid slakt enligt EG 1099/2009
Våra utbildningar

SLU har, med stöd av Jordbruksverket, tagit fram ett utbildningsmaterial i form av öppna webbmoduler. Materialet heter DISA, vilket står för Djurvälfärd i samband med slakt och annan avlivning och finns här: http://disa.slu.se/sv/.
Asinger Education:s utbildning bygger på DISA-modulerna och ges endast på distans.

Vi erbjuder två varianter av  distansutbildningar:
1. Distansutbildning utan språkstöd
Denna utbildning passar dig som behärskar svenska språket och har studievana.  Du läser DISA-utbildningsmaterialet (http://disa.slu.se/sv/) helt på egen hand utan språkstöd eller handledning. När du är redo att skriva provet bokar vi in en tid som passar dig för provet. Provet sker i vår lokal i Märsta. 

Provavgift: 4900:- (exkl. moms)
Avgift omprov:  2800:- (exkl. moms)

2. Distansutbildning med språkstöd på arabiska
Denna utbildning passar dig som inte behärskar svenska språket och behöver språkstöd på arabiska. Här förutsättes också att man har tillräcklig kunskap i svenska språket för att kunna studera på egen hand och förstå innehållet i utbildningsmaterialet. Du får språkstöd på arabiska om någon del är svår att förstå. Slutprovet är på svenska men vi kan ordna tolk på provet utan extra kostnad vid behov.
När du är redo att skriva provet bokar vi in en tid som passar dig för provet. Provet sker i vår lokal i Märsta. 

För att kunna tillgodogöra dig utbildningsmaterialet krävs att du har kunskap i svenska språket motsvarande minst kurs D på Sfi (Svenska för invandrare).

Kursavgift (inkl. prov): 8800:- (exkl. moms)
Avgift omprov:  2800:- (exkl. moms)