FAQ
De mest ställda frågorna
Så fort du har betalat fakturan får du via mejl dina inloggningsuppgifter.

Skicka ett mejl till oss så hjälper vi dig med det.

Ja, det får du, men det är inte vi som utfärdar det utan det är Jordbruksverket som gör det. Efter godkänt prov utfärdas ett kursdiplom. Diplomet ska sedan bifogas ansökan till Jordbruksverket. Mer info om ansökan finns på Jordbruksverkets hemsida.

Ja, det är möjligt. Hör av dig via mejl så bokar vi tid för det. Var då beredd att komma till vår lokal i Märsta för att skriva provet. 

Ja, kursledaren har kompetensbevis i sex djurslag: nöt, får, ren, kyckling, kalkon och gås.

Så här är provet upplagt:
  1. Provet inleds med 15 allmänna frågor som är oberoende av djurslag.
  2. Därefter följer 15 specifika frågor för varje djurslag som du hanterar på slakteriet.
Hanterar du ett djurslag blir det alltså totalt 30 frågor i provet. Hanterar du två djurslag blir det totalt 45 frågor osv. Om du är djurskyddsansvarig skriver du på alla djurslag som hanteras på slakteriet och du får även extra frågor om lagar och förordningar. En- och flervalsfrågor Provet innehåller dels envalsfrågor, där bara ett av svarsalternativen är rätt (och du kan bara markera ett). Rätt svar ger 1 poäng. På flervalsfrågorna är två eller flera av svarsalternativen rätt. Du måste markera alla rätta svar (och inget felaktigt) för att få helt rätt på frågan (1 poäng). Tre försök, 70 % för godkänt.  För godkänt krävs 70 % rätt. Du har tre försök på dig. Så fort du har lämnat in provet ser du ditt resultat. Om du inte får tillräckligt många poäng första gången kan du börja om direkt med ett nytt försök. Ett djurslag – 30 frågor; för godkänt krävs 21 rätt Två djurslag – 45 frågor; för godkänt krävs 32 rätt Tre djurslag – 60 frågor; för godkänt krävs 42 rätt Fyra djurslag – 75 frågor; för godkänt krävs 53 rätt Fem djurslag – 90 frågor; för godkänt krävs 63 rätt Sex djurslag – 105 frågor; för godkänt krävs 73,5 poäng.

Din inloggning gäller i 12 månader från det datum du registreras på kursen. Efter inrapportering av godkänt prov avaktiveras din inloggning.